onsdag 18 april 2012

Grundläggning pågår


Grus utlagt, någon sorts väv på det och ytterligare lager grus. Trådar uppdragna mellan brädor. Rör i marken som ska anslutas till stuprör. Och balkar på hög under presenning. I väntan på deras plats under vårt hus.

Tomten förändras varje dag, och vi tar stora steg närmare vårt hus. Varje dag blir drömmen mer verklig. Våra idéer och val går snart att ta på i form av brädor, glas och färg. Surrealistiskt, förvånande, spännande.

1 kommentar: