måndag 1 oktober 2012

Nu kan man se hela huset!


Efter att vi flyttat bort allt material från tomten, och Roland finplanerat, så kan man se hela framsidan på huset. Vi har sparat en stor sten som kommer ligga lite till vänster på tomtens framsida.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar